Blijdschap in Heerenveen over lagere lasten

21 Mei 2017 - 11:30

De PvdA van Heerenveen is blij dat de huur van de gemeentelijke sportaccommodaties de helft goedkoper wordt. De huurverlaging is mogelijk nu de gemeente er financiëel weer wat beter voor staat. De PvdA noemt de halvering van de huur een 'opsteker voor de sportverenigingen. Vooral kleine sportverenigingen met teruglopende ledentallen hebben het financiëel vaak lastig. De gemeente Heerenveen zal daarom de onroerende zaakbelasting met 4 procent verlagen. Eerder werd al extra geïnvesteerd in cultuur.

De VVD van Heerenveen is blij met de halvering van de hondenbelasting. De gemeente Heerenveen had een positief saldo over 2016 van meer dan 4 miljoen euro. Ook het meerjarenperspektief tot en met 2021 is goed. De VVD vindt daarom dat het weer tijd wordt voor belastenverlaging. Als het aan de VVD ligt wordt de hondenbelasting na verloop van tijd afgeschaft en de onroerende zaakbelasting nog verder verlaagd. De gemeenteraad van Heerenveen praat op 22 juni over de voorstellen van het college om diverse lasten te verlagen.

(Advertentie)
(Advertentie)