College Heerenveen zet in op lastenverlichting

18 Mei 2017 - 15:05
Gemeentehûs op It Hearrenfean

De gemeente Heerenveen zet de komende jaren in op een lastenverlichting voor de eigen inwoners en bedrijven. Dat staat in de meerjarenbegroting van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. Heerenveen had vorig jaar ruim 4 miljoen euro over, en het college wil dat de eigen inwoners daar van meeprofiteren. Er moet extra geld vrijkomen om mensen uit de bijstand te halen, voor infrastructuur, sport en veiligheid.

Verlaging lasten

Het college van b. en w. stelt voor om diverse belastingen in de gemeente te verlichten. De onroerende zaakbelasting wordt met 4 procent verlaagd en de hondenbelasting wordt gehalveerd.

Bijstand

Ook wil het college meer mensen uit de bijstand aan een baan helpen. Zo wordt er extra geld gereserveerd voor beroepsgerichte opleidingen en steun van mensen die een baan zoeken.

Infrastructuur

Het fietspad van Haskerdijken naar Heerenveen wordt dan ook aangepakt. Daarnaast moet er geld komen voor een reconstructie van de Meyerweg in De Knipe. Er wordt ook een fonds ingericht van waaruit kernen in de gemeente in de toekomst hun eigen plannen kunnen bekostigen.

Sport

Het college wil investeren in achterstallig onderhoud aan gymnastieklokalen. Ook gaat het als het aan hen ligt de huur voor het gebruiken van sportaccomodaties omlaag.

Veiligheid

Om de leefbaarheid in de gemeente te verbeteren, vindt het college dat er meer geld moet komen voor de politie.

De gemeenteraad behandelt de plannen van het college op 22 juni.

(Advertentie)
(Advertentie)