Benieuwd naar de grondwaterstand? Bekijk de online kaart

14 Mei 2017 - 12:25
Sietske Poepjes en Jan van Weperen fan Wetterskip Fryslân yntrodusearje de online grûnwetterkaart - Foto: Lisanne Haarsma

Provincie en Wetterskip Fryslân hebben zaterdag een online kaart voor de actuele grondwaterstanden geïntroduceerd. Op acht plaatsen in Fryslân wordt de stand van het grondwater digitaal gemeten. Deze standen zijn af te lezen via de website van het waterschap. Wetterskip Fryslân is hiermee een van de eerste waterschappen in Nederland. "Met de introductie van de online kaart kunnen belangstellenden nu zelf de grondwaterstanden monitoren. Dat kan bijvoorbeeld nuttig zijn in perioden van droogte", zegt Wetterskipsbestuurder Jan fan Weperen.

Belang grondwater

De grondwaterkaart werd gepresenteerd op een speciale middag over zichtbaar en onzichtbaar grondwater. Daar gaven waterdeskundigen korte colleges over het belang van grondwater. In Fryslân is het de belangrijkste bron voor het drinkwater. Ook zorgt het voor de optimale groei van landbouwgewassen en heeft de natuur het nodig om te kunnen bloeien.

Studie

Wetterskip Fryslân, drinkwaterbedrijf Vitens en de provincie bestuderen momenteel de toekomst van het Friese grondwater. Er wordt onderzocht hoe het zich in de toekomst ontwikkelt en welke invloed de klimaatverandering heeft. Ook wordt gekeken naar een duurzame wijze van het winnen van drinkwater. De resultaten van de studie worden eind 2017 bekendgemaakt.

Bewustzijn

"Door het belang van grondwater onder de aandacht te brengen, hopen wij het waterbewustzijn onder de inwoners te vergroten", zegt gedeputeerde Sietske Poepjes. "Iedereen maakt bewust en onbewust veel gebruik van het Friese grondwater. Daarom bestuderen wij in de grondwaterstudie de ontwikkeling ervan. Zodat de kwaliteit van ons grondwater en de zoetwatervoorraad op orde blijft. Voor nu en ook in de toekomst."

(Advertentie)
(Advertentie)