Duitse studenten helpen bij bouw Willem Barentsz-schip

08 Mei 2017 - 20:37

De bouwers van de replica van het schip van Willem Barentsz in Harlingen krijgen deze week hulp van drie Duitse studenten. Die willen in de praktijk zien hoe antieke scheepsbouw in zijn werk gaat. Het is de bedoeling dat de romp van het schip aan het eind van het seizoen klaar is.

In de 16e eeuw, de tijd van Willem Barentsz, waren er geen bouwtekeningen. Schepen werden gebouwd op het oog en 'zoals de plank viel'. Zoals bekend zocht Willem Barentsz met zijn expeditie om een handelsroute om de noord en kwam hij bij Nova Zembla vast te zitten in het ijs. Daar moest hij met zijn bemanning het einde van de winter afwachten.Een deel van de boeg van het schip is gevonden op Nova Zembla.

Yn de 16e iuw, de tiid fan Willem Barentsz, wiene der gjin boutekeningen. Skippen waarden boud op it each en 'sa't de planke foel'. Lykas bekend socht Willem Barentsz mei syn ekspedysjeskip om in hannelrûte om de noard en kaam er by Nova Zembla fêst te sitten yn it iis. Dêr moast er mei syn manlju de ein fan de winter ôfwachtsje. In diel fan de boech fan it skip fan Willem Barentsz is fûn op Nova Zembla.

(Advertentie)
(Advertentie)