Oude kruitkelder bij Oostmahorn wordt gerestaureerd

08 Mei 2017 - 16:01

De oude kruitkelder in de voormalige zeedijk bij Oostmahorn wordt gerestaureerd. Het gewelf van de kelder lekt, doordat er al jaren grondwater door de dikke muren komt. Het metselwerk is daardoor aangetast. De oude zeedijk heeft nog altijd een belangrijke functie en wordt goed onderhouden. Daarom moet de kelder bouwkundig ook in orde zijn. De kelder stamt uit de tijd van Napoleon en is eigendom van de Stichting Waterschapserfgoed.

Schans

De kruitopslagplaats in de zeewering stamt oorspronkelijk uit 1560. Toen werd bij Anjum een schans aangelegd om vijandelijke oorlogsschepen op zee tegen te houden met kanonnen en geweren. Het buskruit werd daarin opgeslagen. De Friese naam De Skâns komt daarvandaan. De kelder werd in de Napoleontische tijd verbouwd. Hij is eigendom van de Stichting Waterschapserfgoed.

Napoleonshokje

De kruitkelder is in 1810 verbouwd en werd in 1922 voor het laatst gerestaureerd. Het Napoleonshokje, zoals het ook wel wordt genoemd, werd gebruikt als opslag voor de kruitvoorraden van de kustbatterij. In 1849 werd de kustbatterij opgeheven en kwam de kelder leeg te staan. Bij het verzwaren van de zeedijk in 1922 is het bouwwerk hersteld. Na de opknapbeurt werd het eerst gebruikt als opslag voor gereedschap, maar daarna ging het open voor publiek.

Omdat de kruitkelder geen monumentale status heeft, was het moeilijk om subsidies te krijgen. Door financiële steun van de provincie en Wetterskip Fryslân kan de restauratie nu beginnen.

(Advertentie)
(Advertentie)