Veel onduidelijkheid over vliegroutes Lelystad Airport

26 apr 2017 - 20:38

Er is nog veel onduidelijk over wat de gevolgen voor Fryslân zijn nu Lelystad Airport flink wordt uitgebreid. Zo zijn aanvliegroutes nog niet zeker en blijft het onduidelijk wat de eventuele overlast zal zijn. De kans is groot dat het aantal vliegtuigen dat laag over Fryslân vliegt, flink groter wordt. Ook provincie en gemeenten wachten op meer informatie. Intussen zijn de eerste werkgroepen, die zich bezig zullen houden met de gevolgen voor Fryslân, al wel opgericht. Een rondje door de provincie.

De Tweede Kamer stemde in 2014 al in met de uitbreiding van Lelystad Airport. Die moet klaar zijn in het voorjaar van 2019. De eerste werkzaamheden zijn intussen begonnen. De uitbreiding is nodig om de druk op Schiphol te verminderen. Over twee jaar worden met name vakantievluchten naar regionale vliegvelden, zoals Eindhoven, Rotterdam en Lelystad, overgeheveld. Als gevolg daarvan ontstaan nieuwe vliegroutes, met name over De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. Boven de Stellingwerven zou een wachtgebied komen waar vliegtuigen omcirkelen voordat ze landen.

Overlast in Fryslân

Hoe groot de eventuele overlast zal zijn, is nog onduidelijk. Op een speciale website over de uitbreiding van Lelystad Airport staan al wel kaarten met aanvliegroutes. Volgens deze kaarten krijgt vooral Stavoren het voor de kiezen. Vliegtuigen uit de richting van Engeland komen zowel op de heen- als terugreis hier overheen. De gemeente Súdwest-Fryslân laat weten dat ze hier nog niets van weten en ook in de stad zelf zijn er veel mensen die nergens van weten. Dat geldt voor veel nabijgelegen plaatsen. Dorpsbelanden zeggen weinig te weten, maar er binnenkort wel over te willen praten. 

De gemeente De Fryske Marren reageert op hun website op de plannen: “Wij zijn van mening dat de uitbreiding van de luchthaven volgens de daarvoor aangewezen procedures is verlopen. De noodzakelijke onderzoeken zijn gedaan. Voor zover wij het kunnen beoordelen, past het allemaal binnen de daarvoor geldende landelijke regels.” De gemeente wil in gesprek met het vliegveld.

De vragen van Omrop Fryslân over de vliegroutes worden door Lelystad Airport niet beantwoord. Ze verwijzen door naar Luchtverkeersleiding Nederland, de officiële instantie voor het vliegverkeer. Ook uit hun reactie blijkt nog eens dat er veel onduidelijkheid is: “Deze kaarten komen ons totaal niet bekend voor. We zijn samen met de militaire luchtverkeersleiding bezig met het ontwerpen van de aanvliegroutes en kaarten. Die hopen we later dit jaar klaar te hebben. Wanneer wij ze klaar hebben moet het ministerie de kaarten ook nog goedkeuren.”

Actiegroepen

Echte actiegroepen zijn er nog niet in Fryslân, maar op sommige plekken zijn al wel burgers bezig met plannen. Zo is er in De Stellingwerven een werkgroep opgericht. plakken binne al wol boargers dwaande mei de plannen. De Stellingwerven liggen aan de rand van het wachtgebied boven de Weerribben. Rob de Wind uit Munnikeburen maakt deel uit van een werkgroep. Volgens hem komen vliegtuigen, die op Lelystad Airport willen landen, op zo'n 1500 tot 1800 meter hoog over De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. Bij sommige weersomstandigheden vliegen ze op 1200 meter over Het Slotermeer. Het geluid is dan te vergelijken met een vrachtwagen die op 60 meter afstand met een flinke snelheid voorbij rijdt. 

Volgens De Wind hoeven vliegtuigen helemaal niet zo laag te vliegen. “Vliegtuigen die naar Schiphol vliegen kunnen makkelijk boven de toestellen vliegen die naar Lelystad gaan. Maar daar moeten de verschillende luchtverkeersleidingen natuurlijk wel aan willen meewerken".

Groningen Airport Eelde

De situatie is te vergelijken met Groningen en Drenthe. In 2013 werd de landingsbaan van Groningen Airport Eelde verlengd, zodat ook grotere vliegtuigen vanaf het vliegveld kunnen vliegen. VolgensJan Wittenberg, woordvoerder van VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde), valt de overlast daar mee. “De overlast was aanzienlijk groter toen er nog voornamelijk werd getest en gelest. De overlast nu, van het reguliere vliegverkeer, stelt niets voor. 's Zomers vertrekken er zo’n 15 vakantievluchten per week.”

Lelystad Airport zal waarschijnlijk veel drukker worden, althans, dat is het perspectief. In het eerste jaar van de uitbreiding moeten er 2000 vliegbewegingen per jaar mogelijk zijn. Daarna kan dat snel oplopen naar 10.000 bewegingen in de eerste vijf jaar. Na vijftien jaar kunnen dat er zelfs 45.000 per jaar worden.

Overlast voor de natuur

Ook natuurorganisaties houden hun nog niet echt bezig met de uitbreiding, maar dat het gevolgen voor de floara en fauna is logisch. Volgens Chris Bakker, hoofd natuurkwaliteit van It Fryske Gea, zullen de laagvliegende vliegtuigen vooral overlast voor watervolgels veroorzaken. "Het opsteigen van vogels kost hun veel kracht. Als ze dat elke keer moeten doen, kunnen ze uitgeput raken. Ook mijden ze gebieden waar vliegtuigen zo laag vliegen."

Bakker is verder bang dat bezoekers van natuurgebeiden wegblijven: "Veel mensen komen ook voor hun rust in de natuur. Als er elke keer zo'n groot vliegtuig overvliegt, dan zoeken mensen minder snel die plaatsen op."  It Fryske Gea bekijkt binnenkort de mogelijkheden om samen te werken met andere natuurorganisaties in deze kwestie. 

Staatssecretaris Sharon Dijksma liet in februari nog aan de Kamer weten dat de opening in april 2019 haar eerste prioriteit is: “Het plannen van de aansluiting van aanvliegroutes op andere routes in het hogere luchtruim is een nog taaiere opgave dan gedacht.” 

(Advertentie)
(Advertentie)