Kanoeten met zenders van 2 gram onderweg naar de Waddenzee

23 apr 2017 - 11:46
In mients mei in stjoerderke yn West-Afrika - Foto: Benjamin Gnep

Onderzoekers hebben een handvol kanoeten die overwinterden in West-Afrika een klein satellietzendertje van 2 gram om gedaan, zodat ze de vogels live kunnen volgen op hun tocht naar de Waddenzee. De trekvogels zijn net vertrekken vanaf hun overwinteringsplek richting de Waddenzee. Daar kunnen ze fourageren, voordat ze verder vliegen naar het Noordpoolgebied om daar te broeden.

Trekvogelspecialist Theunis Piersma hoopt met hulp van de zendertjes beter te kunnen zien hoe de vogels gebruik maken van de verspreide ecosystemen. Ook wil hij zien wat de invloed is van het beheer van de Waddenzee en de klimaatverandering. De kleine trekvogels kregen al in januari het allerkleinste zendertje dat bestaat om. Het giet om een apparaatje van 2 gram met een miniscuul zonnepaneeltje. De vogels hebben er maar weinig hinder van. Bij het volgen van de vogels blijkt dat ze zich over veel grotere afstanden verplaatsen dan de onderzoekers eerder dachten.

Theunis Piersma hoopt vooral dat de ‘satelliet-kanoeten’ de verbanden tussen West-Afrika, Waddenzee en de broedgebieden in it hoge Noorden zullen aantonen. Het publiek kan de vogels ook volgen op www.waddentrekkers.nl.

(Advertentie)
(Advertentie)