Aanvraag monumentenstatus voor Hempensermeerpolder

19 apr 2017 - 20:30

Staatsbosbeheer Fryslân en de Monumentenstichting Boarnsterhim hebben woensdag samen de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor de Hempensermeerpolder vlak onder Leeuwarden. Het droogmalen van het Hempensermeer in 1784 is volgens de initiatiefnemers een van de oudste en best bewaarde drookmakerijen van Nederland.

De monumentenstichting Boarnsterhim wil de polder van 90 hectare graag beter toegankelijk maken voor publiek, over land als over water. Een uitkijktoren vlakbij de polder moet het publiek een kans geven om te zien hoe bijzonder het gebied is.

Seizen

De polder is in de achttiende eeuw verdeeld in rechte stukken van zes pondemaat (2,2 hectare), die seizen worden genoemd. Elk stuk land heeft een eigen veldnaam, zoals de bargehokseize, de paadseize en de Epkeseize. Die oorspronkelijke indeling in seizen heeft het Hempensemeer nog steeds en dat is volgens de Monumentenstichting Boarnsterhim uniek. De stichting wil daarom nog verder gaan dan de gemeentelijke monumentenstatus. De stichting beschouwt de gemeentelijke monumentenstatus als een mogelijke opstap richting de UNESCO-werelderfgoedlijst.

Wethouder in hoogwerker

De nieuwe Leeuwarder wethouder Jan Atze Nicolai van PAL/GroenLinks nam de aanvraag voor de gemeentelijke monumentenstatus woensdag in ontvangst. Het was Nicolai zijn eerste representatieve handeling in zijn functie als wethouder. Nicolai had geluk, want hij mocht in een bakje van een hoogwerker 30 meter de lucht in om de droogmakerij van boven te bekijken. De eerste indruk van Nicolai was positief. Hij vindt de Hempensermeerpolder een mooi voorbeeld van natuur-inclusieve landbouw met volop ruimte voor vogels en weidevogels. Zo'n oude droogmakerij zo dicht bij de stad verdient meer aandacht, is Nicolai van mening.

Pareltje

Twee boeren pachten land van Staatsbosbeheer om het gras te maaien en daar vee te laten lopen. Volgens districthoofd Jesler Kiestra van Staatsbosbeheer blijft dat zo, ook als het gebeid status van gemeentelijk monument krijgt. Kiestra noemt de Hempensemeerpolder 'een pareltje', dat goed bewaard moet blijven. Het is volgens haar een grote uitzondering dat Staatsbosbeheer een gemeente om de monumentsstatus vraagt, maar de Hempensermeerpolder is het waard, zo is Kiestra van mening.

Trefwoorden: 
Hempensermeerpolder monument
(Advertentie)
(Advertentie)