Staten akkoord met miljoenen voor Windpark Fryslân

19 apr 2017 - 16:04

Provinciale Staten van Fryslân gaan akkoord met een investering van 127 miljoen euro in Windpark Fryslân voor de Friese kust in het IJsselmeer. Leden van de meeste partijen denken dat de Friese doelstellingen voor duurzame energie zo het beste worden gehaald.

89 Windturbines van 120 meter hoog

In het IJsselmeer worden 89 windturbines van 95 tot 120 meter hoog geplaatst. Dat levert op jaarbasis bijna 320 megawatt aan windenergie op, genoeg voor 340.000 gezinnen per jaar.

Werkgelegenheid

Statenleden stellen wel eisen aan de provinciale investering. Zo moet het toekomstige rendement naar de Friese bevolking toe gaan. Dorpen zouden bijvoorbeeld obligaties moeten kunnen krijgen in het windpark. Daarnaast moet het windpark directe werkgelegenheid opleveren aan de IJsselmeerkust.

Te duur en schadelijk voor natuur

De PVV en de Partij voor de Dieren zijn faliekant op de provinciale investering tegen. De PVV is tegen windenergie. Het kost veel geld en het levert in verhouding te weinig op, zegt fractievoorzitter Max Aardema. Rinie van der Zanden van Partij voor de Dieren is vooral bang voor de schadelijke effecten voor de natuur in het IJsselmeer.

Voorwaarden

De grootste oppositiepartij PvdA steunt het steken van geld in het windpark, maar stelt ook voorwaarden. De deelname aan het windpark moet ook volgende generaties rendement opleveren. Fractievoorzitter Remco van Maurik vindt dat de provincie ook moet investeren in zonnepanelen en het duurzaam maken van bestaande huizen.

(Advertentie)
(Advertentie)