Linde College Wolvega fuseert met school in Steenwijk

18 apr 2017 - 17:17

Het schoolbestuur van het Linde College in Wolvega gaat fuseren met dat van een schoolgemeenschap in Steenwijk. Het gaat om drie scholen voor voortgezet onderwijs. Aanleiding voor de fusie is de verwachte teruggang van het aantal leerlingen met zo'n twintig procent in de komende jaren. Dat heeft mogelijk grote gevolgen voor iedere school. Door te fuseren verwachten de schoolgemeenschappen beter in staat te zijn om en breed onderwijsaanbond, van praktijkonderwijs tot en met VWO, overeind te houden in Weststellingwerf en Steenwijkerland, zo schrijven de schoolbesturen.

De medezeggenschapsraden en raden van toezicht hebben al ingestemd met de bestuurlijke fusie, het ministerie van onderwijs nog niet. Het is de bedoeling van de gefuseerde scholen vanaf 1 januari 2018 gaan werken aan een plan voor één schoolgemeenschap met twee vestigingen met verschillende profielen. Eén vestiging mote een 'ondernemende school' worden en de tweede een 'onderzoekende school'. De 'ondernemende school' moet leerlingen voorbereiden op het MBO en de toekomstige werkkring; de onderzoekende school krijgt een meer theoretisch karakter en moet leerlingen voorbereiden op HBO en universiteit.

Trefwoorden: 
Linde College Wolvegea
(Advertentie)
(Advertentie)