Friese les op mbo-scholen sluit aan bij werkpraktijk

12 apr 2017 - 20:12
Deputearre Poepjes wie by de offisjele ôftraap Frysk op it mbo

Leerlingen van Friese mbo-scholen kunnen in het vervolg op veel opleidingen ook voor Friese les kiezen. ROC Friese Poort, het Nordwin College en het Friesland College willen de leerlingen daarmee beter voorbereiden op het werk.

Fries noodzakelijk

In de praktijk blijkt dat Fries praten of verstaan op de werkvloer handig en soms zelfs noodzakelijk is. Met name in de zorg wordt er veel Fries gebruikt. Oudere mensen kunnen zich in het Fries vaak beter uiten dan in het Nederlands. Ook vinden acht op de tien werkgevers het belangrijk dat werknemers Fries kunnen verstaan of kunnen praten.

De mbo-scholen werken bij de Friese lessen samen met Afûk en onderwijsorganisatie Cedin.

(Advertentie)
(Advertentie)