"Geen draagvlak, dan geen zonnepark"

10 apr 2017 - 22:32

Als er geen draagvlak is en geen sprake van participatie, dan zal de gemeente Leeuwarden geen zonneparken toestaan. Wethouder Henk Deinum zei dit maandagavond op de politieke forumavond. De PvdA had vragen gesteld nadat bewoners van Wirdum in actie kwamen tegen vergunningaanvragen voor twee grote zonneparken aan de noordkant van het dorp.

De tribunes zaten vol, er waren meer dan 60 bewoners van Wirdum, Swichum en Wytgaard op de informatieavond afgekomen.

'Plan voor de zon'

Volgens wethouder Deinum geeft het bestemmingsplan "Plan voor de zond" de gemeente genoeg mogelijkheden om vergunningen te keren. Dit komt door het zogenaamde afwijkingsbevoegdheid dat in het plan is opgenomen.

Bewoners en dorpsbelang hebben daar hun twijfels over, zij zien liever dat criteria zoals de afstand tot het dorp en de mate van participatie worden vastgelegd. Het zelfde geldt bijvoorbeeld ook voor draagvlak: hoeveel bewoners moeten het er mee eens zijn, telt het hele dorp of alleen de mensen die er direct mee te maken hebben?

Verkeerd aangepakt

Deinum vindt dat de bedrijven die tot nu toe vergunningen hebben aangevraagd, Kronos en Groen Leven, het verkeerd hebben aangepakt. "Ze hebben eerst een vergunning aangevraagd en toen pas de bewoners en betrokkenen geïnformeerd, dat moet andersom."

Het Duitse Kronos heeft de aanvraag ingetrokken na de protesten van het dorp. Groen Leven nog niet, maar Deinum zegt dat ze al heeft laten weten dat haar aanvraag niet zal worden gehonoreerd omdat ze niet had voldaan aan de criteria, en dan doelt hij erop dat er geen draagvlak is voor hun plan.

De wethouder zo ook toe dat er een stappenplan komt over hoe een aanvraag wordt behandeld. Eerste stap zou moeten zijn dat er draagvlak is voor een plan.

Trefwoorden: 
Wurdum zonnepark forumavond
(Advertentie)
(Advertentie)