Vooral administratie zorgt voor werkdruk op basisschool

10 apr 2017 - 16:32

Werkdruk op de basisschool zit hem niet in grote klassen of lastige kinderen. Met name de verplichting om alles wat wordt gedaan bij te houden, vast te leggen en te documenteren is voor veel meesters en juffen een grote last. Uit onderzoek van regionale omroepen en de NOS blijkt dat vooral de boekhouding voor veel werkdruk zorgt. Volgens veel docenten lijkt het er veel op dat het op school niet meer om de kinderen gaat, maar om de boekhouding.

In de formatie van het nieuwe kabinet wordt ook gesproken over het onderwijs. Het gaat dan om zaken zoals kleinere klassen en de salarissen. Belangrijke zaken, maar in de praktijk is de belasting door de boekhouding voor docenten een op zijn minst net zo groot probleem.

Dossiers

Voor het onderzoek hebben zo'n 700 leerkrachten verteld over hoe ze de werkdruk beleven. In het onderzoek konden ze kiezen uit zestien mogelijke oorzaken van de hoge werkdruk. Als oorzaak wordt de administratie, zoals het bijhouden van dossiers en leerlingvolgsystemen, verreweg het vaakst genoemd. 36 procent noemt de administratie als de belangrijkste oorzaak van werkdruk, voor nog eens 29 procent is het de tweede of derde oorzaak.

Andere oorzaken worden veel minder vaak genoemd. Lastige kinderen met ernstige gedragsproblemen zijn voor 15 procent van de meesters en juffen de belangrijkste oorzaak van hoge werkdruk. Voor 13 procent zijn te grote klassen de belangrijkste reden.

Leeftijd en ervaring lijkt niet al te veel invloed te hebben op de stress. Mensen die al meer als dertig jaar voor de klas staan, hebben net zoveel problemen met de administratieve belasting als mensen die net van de PABO komen. Ook zijn er geen grote regionale verschillen te zien.

Staking

Werkdruk en de rol van 'administratieve lasten' is ook een van de grote klachten van 'PO in actie', een actiegroep van boze docenten in het basisonderwijs met meer dan 33.000 leden. Deze onderwijzers hebben al aangekondigd dat ze gaan staken als de politik niet in gaat op hun eisen.

Oplossingen

Algemene Onderwijsbond AOb deed al eerder een eigen onderzoek naar werkdruk. Volgens de vakbond is het vooral belangrijk dat de klassen kleiner worden, want met kleinere klassen wordt de boekhouding natuurlijk ook kleiner. 'Meer handen in de klas' kan ook helpen, want een onderwijsassistent kan heel goed een deel van de administratie op zich nemen. Ook schoolbesturen zouden meer vertrouwen moeten hebben in de medewerkers. Die hebben een goede opleiding; het is niet nodig om alles wat ze doen te controleren, vindt de vakbond.

Volgens de PO-Raad, de organisatie van werkgevers in het basisonderwijs, moet er meer geld naar het onderwijs. "De kosten liggen miljoenen euro's hoger dan de inkomsten. De overheid wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Dat is funest voor het onderwijs, funest voor de leerkracht, funest voor de leerling". Dat geld is vooral nodig voor meer handen in de klas en voor investeringen in ICT.

(Advertentie)
(Advertentie)