Oud-burgemeester John te Loo overleden

03 apr 2017 - 13:38

Oud-burgemeester John te Loo uit Leeuwarden is overleden. PvdA'er Te Loo begon zijn lange carrière als burgemeester in 1958 in Gasselte. Hij was toen dertig jaar en de jongste burgemeester van het land. Daarna volgden Borger, Winschoten en Schiedam. In 1983 werd Te Loo burgemeester in Leeuwarden. Dat is hij tien jaar geweest. Daarna was hij nog jaren waarnemer, onder andere in Harlingen, zijn geboorteplaats.

John te Loo is 88 jaar geworden. Vrijdag hant de vlag halfstok aan het stadhuis en aan de Oldehove.

Poëziestenen

Te Loo was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en ereburger van Leeuwarden. Ter gelegenheid van zijn afscheid als burgemeester van de Friese hoofdstad kreeg hij 'Het Metrum van de voetstap' aangeboden, een poëzieroute met gedichten in stenen tableaus verspreid over de binnenstad. Als cadeau waren dat toen tien. Aan de route worden geregeld nieuwe stenen toegevoegd. Er liggen nu een kleine vijfig stenen.

Geschiedenis

"Hij had belangstelling voor poëzie, hij had les gehad van de dichteres Ida Gerhardt, ik denk dat hij daar een tik van heeft meegekregen", vertelt Geart de Vries van Historisch Centrum Leeuwarden. "Als burgemeester moest hij vaak spreken en hij zei daarover: ik zoek altijd een aangrijpingspunt bij mensen die het zelf veel mooier gezegd hebben dan je het zelf ooit zou kunnen zeggen." Hij kwam geregeld bij het HCL en had belangstelling voor geschiedenis. "Hij maakte zelf ook gedichten, 'de geringe misstappen die ik weleens bega', zei hij er zelf over."

Magistraat

Raadslid Jan van Olffen schrok van het nieuws van het overlijden. "Ik heb een enorme bewondering en respect voor hem. Hij had iets van een magistraat, ik heb hem nooit getutoyeerd, maar hij had ook veel oog voor de sociale kant van het leven. Leeuwarden heeft veel aan hem te danken."

Naast burgemeester was Te Loo onder andere plaatsvervangend-raadsheer bij het gerechtshof Leeuwarden en lid van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing. Ook was hij de eerste president-commissaris van de Raad van Commissarissen van Afvalsturing Friesland N.V. (handelsnaam Omrin), de afvalverwerker van de 31 Friese gemeenten.

Trefwoorden: 
John te Loo
(Advertentie)
(Advertentie)