"Geen enkele brandweerkazerne sluit de deuren"

01 apr 2017 - 12:33

Geen enkele brandwachtkazerne sluit de deuren. Mogelijk komen er zelfs kazernes bij. Dat is de conclusie uit het nieuwe dekkingsplan voor de Friese brandweer, opgesteld door de Veiligheidsregio Friesland. Zo zou er mogelijk een kazerne moeten komen in Oudega Smallingerland, omdat De Alde Feanen een risicogebied is, waar de brandweer niet in een kwartier bij alle huizen kan komen.

Voor ziekenhuizen gelden nog strengere regels. Daarom wil de Veiligheidsregio nieuwe afspraken maken over meer oefeningen en BHV-trainingen voor personeel. Ook komt er een extra blusboot.

Er zijn 65 kazernes in Friesland. Eerder vielen die onder de verantwoordelijkheid van de verschillende gemeenten, maar nu vallen ze onder de provinciale veiligheidsregio. Brandweerkazernes in Friesland hebben elkaar nodig, zo stelt de Veiligheidsregio. Vandaar dat het nieuwe dekkingsplan de naam 'Samen Paraat' kreeg. Doel is dat bij brand kazernes elkaar altijd bijstaan. Vrijdagavond zijn alle brandweermensen, beroepskrachten en vrijwilligers, geïnformeerd.

(Advertentie)
(Advertentie)