Crisis? In de Afkepolder worden 52 eieren uitgebroed

29 mrt 2017 - 21:45
Ien fan de broedsjes yn de Afkepolder - Foto: topentwelonline.nl

In de Afkepolder is het absoluut geen crisis wat de weidevogels betreft. Dat valt althans te lezen op de site Top en Twel Online. Op een stuk maïsland van een kleine 4 hectare zitten maar liefst dertien kievieten dicht bij elkaar te broeden. Nazorgers Anne Visser en Eize Leenstra wisten niet wat ze zagen toen ze tot die ontdekking kwamen. En dan zijn alle legsels ook nog broedjes. Er liggen dus in totaal 52 kievietseieren die worden uitgebroed.

De twee mannen van de vogelwacht zullen heel erg hun best doen om de eieren te beschermen.

(Advertentie)
(Advertentie)