Grou kan verzakte huizen Noorderdwarsstraat aanpakken

28 mrt 2017 - 19:35

De Provincie Fryslân, woningbouwcorporatie Elkien en de gemeente Leeuwarden steken geld in het opknappen van de Noorderdwarsstraat in Grou. In de straat zijn problemen met funderingen en verzakkingen. Achttien woningen moeten herbouwd worden.

Woningbouwcorporatie Elkien maakt zo'n 9 ton vrij om de waardedaling van de woningen te compenseren. De gemeente Leeuwarden betaalt 203.000 euro aan de sloop- en herstructureringskosten voor de Noorderdwarsstraat, en de provincie maximaal 160.000 euro voor het opknappen van de straat.

Beschermde dorpsgezicht

Het provinciale geld kan worden gebruikt voor de meerkosten die zijn ontstaan doordat de straat beschermd dorpsgezicht is. Ook mag het geld worden gebruikt voor de herinrichting van de openbare ruimte en de plankosten. 

Einde aan onzekere periode

"Na een lange en lastige periode is er nu een goede oplossing voor de bewoners', zegt Alex Bonnema, directeur-bestuurder van Elkien. 'Ik vind het mooi om te zien dat we als drie partijen de handen ineen slaan om de bewoners een stap verder te helpen. Hiermee komt een einde aan de onzekerheid waar de particuliere woningeigenaren in zaten.'

(Advertentie)
(Advertentie)