Veel animo voor VIP-cursus voor statushouders

24 mrt 2017 - 17:21

In Dokkum is er begonnen met de eerste VIP-training voor mensen met een vluchtelingenstatus. VIP staat voor Vluchtelingen Investeren in Participeren. Vluchtelingenwerk verzorgt de extra cursus en de animo is groot. De lessen zijn bedoeld voor statushouders die al geslaagd zijn voor de inburgeringscursus. De Friese Poort en het Friesland College hebben het erg druk met de inburgeringscursussen voor statushouders. Dat heeft te maken met de verhoogde instroom van vluchtelingen twee jaar geleden.

Drukte

Meer mensen hebben een verblijfsvergunning gekregen en al deze mensen moeten verplicht inburgeren. In Fryslân kunnen statushouders inburgeringslessen volgen bij Stavoor, Vluchtelingenwerk, De Friese Poort en het Friesland College. De meesten doen dat bij de twee onderwijsinstellingen. En die merken grote drukte. Bij de Friese Poort zijn ze van twee naar vier groepen gegaan en hebben ze nu 60 deelnemers. Het Friesland College had een jaar geleden nog ruim 300 deelnemers en dat is meer dan verdubbeld naar bijna 900 deelnemers.

Inburgeren

Vluchtelingen krijgen drie jaar om in te burgeren. Ze moeten verplichte een inburgeringsexamens doen. Statushouders zijn zelf verantwoordelijk voor het leren voor dit examen. Het zijn er in totaal zes examens: lezen, schrijven, luisteren, praten, kennis van de Nederlandse maatschappij en oriëntatie op de arbeidsmarkt. Inburgeren kost geld. Statushouders kunnen hier geld voor lenen via DUO, die ook verantwoordelijk is voor de studiefinanciëring. Wordt het examen binnen drie jaar niet gehaald, dan krijgt de statushouder een boete. Haalt hij of zij het wel, dan hoeft de DUO-lening niet terug worden betaald. Gemiddeld kost inburgeren €6000. De boete voor het niet op tijd inburgeren is maximaal €1250. In de praktijk is deze boete nog niet vaak uitgeschreven.

VIP-training

Eenmaal geslaagd voor het inburgeringsexamen, dan is de statushouder er nog niet, het begint dan namelijk pas. Een leven opbouwen in Fryslân. Het vinden van werk is hierbij van groot belang. Vluchtelingenwerk Dongeradeel organiseert daarom speciale cursussen voor statushouders om ze te helpen bij het vinden van werk, de zogenaamde VIP-traingen. De lat voor werknemers in Nederland ligt heel hoog, dat leren ze. Waar ze het meeste tegenaan lopen is dat ze mentaal een knop om moeten zetten. Sommigen hebben een goede opleiding waar ze nu niets mee kunnen en moeten helemaal opnieuw beginnen. Ook wordt er goed gekeken naar wat voor werk er allemaal in de regio is.

(Advertentie)
(Advertentie)