Van Dam wil nieuw onderzoek naar verplichte weidegang

21 mrt 2017 - 14:02
Foto: Henk Bootsma

Staatssecretaris Martijn van Dam wil de komende tijd laten onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van een wettelijk verplichte weidegang voor vee. Ook wil hij weten hoe het buiten weiden van koeien verder kan worden gestimuleerd op vrijwillige basis. Van Dam schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Met dit onderzoek wil Van Dam tegemoetkomen aan de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren. Zij willen het wettelijk verplichten van de weidegang.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de landbouw-universiteit van Wageningen.

"Alvorens eventueel gestart zou worden met de voorbereiding van wettelijke borging, is het van belang om scherp in beeld te hebben wat de mogelijkheden en de voor- en nadelen zijn", zo schrijft de gedemissioneerde staatssecretaris aan de Tweede Kamer. Van Dam is wel gehaast met het onderzoek. Dat moet halverwege juni klaar zijn, zodat de Tweede Kamer nog voor het zomerreces kan worden geïnformeerd over het resultaat en het vervolg. 

Van Dam was zelf geen voorstander van de motie van de Partij voor de Dieren. Van Dam denkt dat het maken van afspraken met de sector over het buitendeur laten lopen van de koeien meer resultaat zal hebben. De staatssecretaris streeft ernaar om 80 procent van de koeien in de zomer overdag buiten te laten grazen. Dat percentage moet in een paar jaar tijd worden bereikt. Pas als dat niet lukt wil Van Dam met een wettelijke regeling komen. 

Bekijk de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. 

(Advertentie)
(Advertentie)