Harlingen doet aangifte tegen projectontwikkelaar Klaver

16 mrt 2017 - 11:56

Projectontwikkelaar Wopke Klaver wordt door wethouder Boon van de gemeente Harlingen aangeklaagd voor smaad, laster en bedreiging. Ook een gemeenteambtenaar onderneemt juridische stappen tegen hem. Klaver en de gemeente hebben al langer ruzie over de uitvoering van een aantal projecten, waaronder woonwijk Ludinga in Harlingen. De gemeente vindt dat de maat nu vol is. Klaver zou geregeld brieven rondsturen, waarin hij de wethouder en de gemeenteambtenaar persoonlijk verantwoordelijk houdt voor het mislukken van een aantal van zijn projecten.

Harlingen vindt dat daarmee de integriteit van beiden wordt aangetast. In overleg met advocatenkantoor Anker en Anker is daarom nu besloten aangifte tegen Klaver te doen.

Wopke Klaver heeft via een mail gereageerd. Hij zei daarin dat hij verbijsterd is en zelf al eerder om strafrechtelijk onderzoek naar eventuele belangenverstrengeling van de wethouder heeft gevraagd. Verder onthoudt hij zicht van commentaar.

De mail van Wopke Klaver:

"Met verbazing heb ik kennis genomen van het voornemen van het gemeentebestuur van Harlingen aangifte te doen tegen mij wegens smaad, laster en stalking. Kennelijk ligt ook een aangifte voor van wethouder H. Boon van de gemeente Harlingen en de gemeenteambtenaar van Harlingen wegens bedreiging resp. smaad en laster. Ik kan niet anders zien, dan dat de betreffende aangiften een poging zijn mij de mond te snoeren over het functioneren van de bestuurders van Harlingen en de betrokken ambtenaar. Ik zal echter van mijn recht vrijelijk mijn mening te geven over dit functioneren van betrokkenen gebruik blijven maken."

(Advertentie)
(Advertentie)