Waterhuishouding op zes plekken aangepakt

13 mrt 2017 - 16:02
Kantoar fan it Wetterskip Fryslân yn Ljouwert - Foto: Omrop Fryslân, Onno Falkena

Wetterskip Fryslân werkt op zes plekken aan een betere waterhuishouding in Ferwerderadiel en
Leeuwarderadeel. In de polder bij Koarnjum is het werk afgelopen vrijdag begonnen. Om wateroverlast te beperken is meer ruimte nodig voor het bergen van water zoals extreme neerslag. De watergangen in de beide gemeenten worden breder gemaakt. Ook komen er onder andere ook natuurvriendelijke oevers en grotere duikers. Raard, Hijum en Hallum volgen nog. Eerder is al in Stiens werk verzet. Het werk moet eind dit jaar klaar zijn.

(Advertentie)
(Advertentie)