Provincie: "Aanpak wegen positief voor verkeersveiligheid"

07 mrt 2017 - 19:46
Foto: Omrop Fryslân

Het aanpakken van negen provinciale wegen heeft een positieve uitwerking gehad op de verkeersveiligheid. Dat is de uitkomst van een onderzoek wat in opdracht van de provincie werd gedaan. Het gaat onder andere om de reconstructie van de N392 bij Gorredijk, de aanleg van een rotonde bij Broeksterwoude en reconstructie van de N383 bij Berlikum. Ook bij de andere zes projecten is er een evaluatie gedaan, dat is te lezen op de website van de provincie.

Cijfers en enquête

Het gaat om werk wat meer dan drie jaar geleden werd uitgevoerd, zodat mensen intussen aan de nieuwe situatie hebben kunnen wennen. Voor het onderzoek werd gekeken naar beschikbare cijfers, maar er werd ook een enquête onder gebruikers van de weg gehouden. 

Verbeterpunten

Het onderzoek heeft ook een aantal verbeterpunten opgeleverd. Zo zullen omleidingsroutes in de toekomst beter op elkaar worden afgestemd. Ook zal de politie er beter bij betrokken worden.

(Advertentie)
(Advertentie)