Nordwin College Leeuwarden 26 nieuwe leerling-bemiddelaars

03 mrt 2017 - 19:18

26 leerlingen van de opleiding vmbo Groen van het Leeuwarder Nordwin College kregen donderdag het certificaat 'leerling-bemiddelaar'. Deze leerlingen zijn een half jaar lang getraind om te bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen.

De leerlingen doen dit 'met de handen op de rug'. Zij moeten neutraal zijn, heel goed luisteren en de leerlingen die ruzie hebben helpen om zelf een oplossing te vinden voor het geschil. Hierbij wordt gehandeld volgens een vast protocol.

De gemaakte afspraken worden zwart-op-wit vastgelegd en ook na de vastlegging is er nog een gesprek om te bespreken of de afspraken goed zijn. Bij het bemiddelingsgesprek zijn geen docenten aanwezig.

Volgens docent drama Wypkje Castelein werkt deze aanpak erg goed. Het is voor leerlingen veel laagdrempeliger om het met andere leerlingen over een conflict te hebben dan om dat met een docent te doen. Leerlingen van het Nordwin College zijn er zo langzamerhand aan gewend. De leerling-bemiddelaars leren er ook veel van. Zij krijgen inzicht in het ontstaan en oplossen van conflicten en krijgen daardoor zelf ook minder vaak ruzie.

Groei

Voor het Nordwin College is het erg handig om leerling-bemiddelaars te hebben. De school is de laatste jaren flink in aantal leerlingen toegenomen en zit nu met 600 leerlingen tegen de capaciteit aan. Bij de nieuwe kluisjes in de school wordt vaak gebotst en geduwd, omdat alle leerlingen er tegelijkertijd in willen.

Leerling-bemiddelaars weten over het algemeen goed wat er speelt op school en zijn in staat om conflicten op tijd te signaleren en uit te praten. Leerlingen die ruzie hebben kunnen een beroep doen op bemiddelaars, maar de bemiddelaars kunnen zelf ook een gesprek beginnen als ze op een conflict stuiten. Ook docenten kunnen een beroep doen op de leerling-bemiddelaars. 

(Advertentie)
(Advertentie)