Arno Brok is geïnstalleerd als commissaris van de Koning

01 mrt 2017 - 16:42

Arno Brok is woensdag in het provinciehuis in Leeuwarden geïnstalleerd als de nieuwe commissaris van de Koning van Fryslân. Brok was de afgelopen zeven jaar burgemeester van Dordrecht, eerder was hij burgemeester van Sneek en wethouder in Leeuwarden. Hij is blij dat hij nu weer in Fryslân is en gaat het Fries als eerste taal voeren in de Staten.

In zijn Friestalige toespraak zegt hij het een voorrecht te vinden om in Fryslân aan de slag te gaan als commissaris.

Hij gaat zich onder andere inzetten voor bestuur, cultuur en het bijelkaar brengen van mensen. 

Na afloop van zijn toespraak werd het Fries volkslied gezongen. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelde het op prijs persoonlijk de nieuwe commissaris af te kunnen leveren en wenste hem daarbij veel succes toe. 

Kundige bestuurder

Uit naam van het college van Gedeputeerde Staten zei gedeputeerde en loco-gedeputeerde Sander de Rouwe dat ook het college erg blij is met de benoeming van Brok: een kundige bestuurder met een Fries hart. De aftredende commissaris, Joan Leemhuis-Stout, overhandigde Brok symbolisch de voorzittershamer van de Friese Staten over. 

Eerder werd bekend dat Brok in Balk gaat wonen. Het gaat om een tijdelijke woonplaats. Hij wil een huis in Fryslân kopen. 

(Advertentie)
(Advertentie)