"PM-kanaal is onveilig voor recreatievaart"

21 feb 2017 - 19:44

Het Friese vaarwater, vooral het Prinses Margrietkanaal, is te druk en te gevaarlijk voor de recreatievaart. Daar maakt Jappie van der Pol, bootjesverhuurder uit Sneek, zich zorgen over. Hij zegt dat er steeds meer ongelukken zijn tussen binnenvaartschepen en recreatiebootjes.

De provincie heeft nu ook nog plannen om het vaarwater te verbreden en zo grotere binnenvaartschepen aan te trekken. Van der Pol wil dat de provincie dat niet doet. Hij vindt dat er meer moet worden geïnvesteerd in alternatieve routes en meer wachtsteigers.

De provincie reageert als volgt op de brief van Van der Pol:

"De brief was vandaag nog niet bij ons binnen gekomen. Het blijkt dat hij vooral over het PM-kanaal gaat, dat sinds 1 januari 2014 eigendom is fan het Rijk/Rijkswaterstaat. De veiligheid op ons water is een belangrijke taak van Provinciale Waterstaat. Wij hebben hier veel tijd en energie in gestoken. Denk bijvoorbeeld aan de staandemast-route via Wergea om het PM-kanaal te ontlasten en aan alle aquaducten in de Zuidwesthoek en de Frisosluis in Stavoren.

De route Heerenveen-Terherne is wel van de provincie. Wij studeren hier op opwaardering. Wij zijn daar terughoudend met het verlenen van (doorvaar)vergunningen voor de beroepsvaart. Grote schepen moeten per reis richting Heerenveen bij de provincie een vergunning aanvragen. Per geval beoordelen wij of begeleiding door onze schepen wenselijk is. Ook op andere plaatsen bekijken wij steeds of er verbeterkansen zijn. Ideeën zijn wat dat betreft welkom.

(advertinsje)
(advertinsje)