OR: "Samenwerkingsverband Caparis klopt juridisch niet"

20 feb 2017 - 06:54
It filiaal fan Caparis yn Ljouwert - Foto: Omrop Fryslân, Joris Kalma

De gemeenschappelijke regeling, het samenwerkingsverband van acht gemeenten die deelnemen aan sociale werkvoorziening Caparis, zou juridisch niet kloppen en niet volgens de wet zijn uitgevoerd. Een brief hierover van de ondernemingsraad van Caparis is naar alle raden en colleges gestuurd.

De OR verwacht een reactie van de gemeenten en wil maandag overleg met de wethouders. Als die niet reageren, neemt de OR verdere (juridische) stappen en lichten Gedeputeerde Staten in. Ook de minister zal dan op de hoogte worden gesteld. 

Dageljks bestuur

De OR van Caparis stelt dat een gemeenschappelijke regeling (GR) een dagelijks bestuur moet hebben. Sinds de oprichting van de samenwerking is hier geen sprake van geweest. Daardoor zouden alle besluiten onrechtmatig zijn. Besluiten zijn genomen door een algemeen bestuur en die heeft daarvoor de bevoegdheid niet.

Bijeenkomsten van een algemeen bestuur hadden openbaar moeten zijn, stelt de ondernemingsraad verder. Dat is niet gebeurd. De ondernemingsraad heeft eerder deze maand hierover de wethouders op de hoogte gesteld en nu ook alle raadsleden over de situatie geïnformeerd. 

Wob-verzoek

De OR-leden eisen per ommegaande openbaarheid van zaken over de bijeenkomsten die er zijn geweest. Ook doen ze een wob-verzoek over de afbouwplannen van Caparis in verschillende gemeenten.  

De OR zegt dat het wil voorkomen dat besluitvorming over de toekomst van het bedrijf vertraging oploopt doordat het niet voldoet aan de wet. De leden zeggen met nadruk dat ze niet in een juridische strijd willen komen en daarom zo snel mogelijk onderling overleg willen hebben.

De acht gemeenten die meedoen in Caparis zijn Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. De gemeenten denken verschillend over de manier van herstructurering van de sociale werkvoorziening. 

Trefwoorden: 
Caparis ondernemingsraad
(Advertentie)
(Advertentie)