Aantal buitenlandse stages NHL en Stenden neemt toe

13 feb 2017 - 15:22

Steeds meer studenten van de NHL Hogeschool en de Stenden Hogeschool in Leeuwarden volgen een deel van hun studie of stage in het buitenland. De NHL had in het studiejaar 2014-2015 180 studenten in het buitenland, nu zijn dat 220.

De Stenden Hogeschool laat ook een toename zien. Vergeleken met twee jaar geleden gaan er nu 20 procent meer studenten naar een van de vestigingen van Stenden in Indonesië, Zuid-Afrika, Quatar of Thailand. Daarnaast zijn er tien procent meer ontwikkelingsstudenten. 

De cijfers sluiten aan bij het onderzoek van EP-Nuffic, een organisatie die zich bezighoudt met het bevorderen van internationalisering in het onderwijs. Daaruit blijkt dat bijna een kwart van de Nederlandse studenten voor een kortere tijd een studie of stage in het buitenland volgt. Dat is een recordaantal. Nogeens twee procent volgt een volledige opleiding in het buitenland. 

(Advertentie)
(Advertentie)