Wereldproblemen oplossen in Piter Jelles-huis in Stiens

09 feb 2017 - 17:03

In Stiens moet een huis komen waar jongeren na kunnen denken over het oplossen van problemen in de wereld. Het droomhuis moet een plek krijgen in het huis waar Piter Jelles Troelstra een groot deel van zijn jeugd heeft doorgebracht. Het is een plan van Wiebe Kloppenburg uit Beetsterzwaag. Hij kwam het huis bij toeval tegen op de huizenverkoopsite Funda. Kloppenburg werd meteen enthousiast en zet nu alles op alles om zijn droom waar te maken.

Met hulp van vier organisaties, waaronder Monumentenzorg in Leeuwarderadeel, hoopt hij genoeg steun te krijgen.

De organisaties hebben de gemeente een brief gestuurd met de vraag om hulp. Kortgeleden maakte het college van Burgemeesters en Wethouders bekend nog geld over te hebben voor speciale projecten in de gemeente.

(Advertentie)
(Advertentie)