Werkgevers willen taboe op 'laaggeletterdheid ' doorbrekken

08 feb 2017 - 19:09

Een groep Friese werkgevers gaat meehelpen om het taboe rondom laaggeletterdheid te doorbreken. Daarom hebben ze woensdag in Leeuwarden een 'Taalakkoord' getekend. Veel mensen durven er niet over te spreken als ze moeite hebben met - of helemaal niet kunnen - lezen en schrijven. "Het is een groep die vergeten is. Er zit een hoop schaamte omheen", vertelt Henk Bakker, de landelijke coördinator van het taalakkoord.

Er zijn certificaten uitgedeeld aan alle sociale werkvoorzieningsbedrijven. 

Die bedrijven zetten zich in om het taalniveau van de werknemers te verhogen. De gemeente Leeuwarden is één van de initiatiefnemers van het taalakkoord. De problemen rondom laaggeletterdheid zijn nog altijd groot in Nederland. Zo'n 700.000 werknemers kunnen niet goed lezen en schrijven. Volgens cijfers van het LeerWerkLoket Fryslân kan 14% van de inwoners hier niet goed genoeg lezen en schrijven.

Ze hopen in Fryslân het taboe te doorbreken door mensen die zelf ook laaggeletterd zijn, naar bedrijven te sturen. Ria Akkersdijk van het LeerWerkLoket Fryslân: "Als iemand die zelf laaggeletterd is naar een schoonmaakbedrijf gaat, durven daar heel veel mensen te zeggen: 'Dat ben ik ook'. Zij heeft heel veel mensen naar de diverse taalcursussen gebracht. Dat werkt." Het taalakkoord moet ervoor zorgen dat het taalniveau verbetert. De initiatiefnemers willen in het vervolg ook andere bedrijven erbij betrekken.

(Advertentie)
(Advertentie)