Voorlopig geen wettelijk verplichte 'weidegang'

06 feb 2017 - 18:02

De Nederlandse melkveehouders moeten er voor zorgen dat over drie jaar op zijn minst 80 % van de koeien 's zomers buiten loopt. Als dat lukt komt er geen wettelijke verplichting voor de zogenaamde weidegang. Dat heeft de kamercommissie van economische zaken maandag afgesrpoken met staatssecretaris Martijn van Dam.

De kamer sprak maandag over de nota 'Koe in de wei' van SP, D66 en GroenLinks. Die partijen pleitten in eerste instantie voor een wettelijke verplichting, maar zien daar nu voorlopig toch van af.

De Partij voor de Dieren was enorm teleurgersteld over het debat. Uitgangspunt van de nota 'Koe in de wei' is dat veel meer koeien dan nu naar buiten gaan. Ze willen dat in principe ook 'wettelijk verplichten', maar boeren en boerenorganisaties lieten duidelijk weten dat ze niet op een wettelijke regeling zitten te wachten.

Staatssecretaris Martijn van Dam van economische zaken was maandag kritisch over het voorstel voor een wettelijke regeling. Van Dam denkt dat de overheid door met de boeren samen te werken meer kan bereiken dan door het opleggen van een verplichting. Van Dam denkt dat het de laatste twee jaar al weer wat beter gaat met de 'weidegang'. In september zijn er weer nieuwe cijfers over hoeveel koeien precies buiten weiden. Van Dam wil graag op basis van die gegevens verder praten over de weidegang. Hij wil intussen verder onderzoek doen naar de beste mogelijkheden om weidegang verder te bevorderen.

De SP, één van de initiatiefnemers van het debat, ging een heel eind met de staatssecretaris mee. Tweede Kamerlid Farshad Bashir zei het zo: "Het gaat ons niet om een nieuwe wet. Het gaat ons om de boer en de koe. Hun geluk is ons geluk."

CDA-keamerlid Jaco Geurts stelde voor om met de commissie op werkbezoek te gaan bij een aantal melkveebedrijven. "We moeten niet over de boeren praten, maar met de boeren." De andere partijen lieten echter weten 'geen behoefte' te hebben aan zo'n werkbezoek.

Twadde Keamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren vond het maar een 'raar debat'. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt komt er zo snel mogelijk een wettelijke verplichting om alle koeien, zonder uitzondering, 's zomers buiten te laten lopen.

Boeren en zuivelsector moeten nu zelf, in samenwerking met de overheid, de komende drie jaar 'stappen zetten' op uit te komen op minimaal 80 % weidegang in 2020. Die weidegang wordt momenteel geschat op zo'n 70 %. Staatsseretaris Van Dam ziet vooruitgang. De grote supermarkten verkopen pakken melk met het woord 'weidemelk', zuivelcoöperatie Friesland Campina betaalt de boeren al een toeslag. Van Dem denkt dat de sector een hiel eind komt zonder wettelijke verplichting. "Optimaal en verstandig weiden werkt alleen met gemotiveerde boeren."

Van Dam waarschuwde bovendien voor de kosten van de controle van verplichte weidegang door ambtenaren van de NVWA. Hij denkt dat het controleren van de verplichte weidegang wel een paar miljoen per jaar kost.

Trefwoorden: 
Twadde Keamer weidegang
(Advertentie)
(Advertentie)