Bildts Aigene dinsdag naar Den Haag met 'petitie' oer Biltsk

05 feb 2017 - 16:13
De petysje yn de Bildtse Post fan 25 jannewaris - Foto: Omrop Fryslân, Onno Falkena

Dinsdag gaat een delegatie van Stichting Bildts Aigene naar Den Haag met een 'petitie' voor de erkenning van de Biltsche taal voor de kamercommissie van binnenlansche zaken. Stichting Bildts Aigene begon op 25 januari met de petitie en heeft intussen al meer dan duizend handtekeningen verzameld. De petitie kon zowel online als in de Bildtse Post gezet worden.

Bildts Aigene vindt de petitie nodig omdat minister Ronald Plasterk eind vorige jaar het verzoek van de gemeente om de taal te erkennen afwees. Bildts Aigene vondt die afwijzing niet terecht.

De Tweede Kamer praat al op woensdag 8 februari plenair over de herindeling in Noardwest-Fryslân. Naar het voorstel zal de gemeente It Bilt op 1 januari 2018 met Franekeradeel, Menameradiel en een deel van Littenseradiel opgaan in de nieuwe gemeente Waadhoeke. Op It Bilt zijn een hoop mensen bang dat de eigen taal ondergesneeuwd worden zal in deze nieuwe grote gemeente. De gemeente It Bilt vroeg daarom in ferbruari vorig jaar aan minister Plasterk van binnenlandse zaken om de Biltdse taal officieel te erkennen in het Europese Handvest van Regionale en Minderheidstalen van de Raad van Europa.

Plasterk vraagt op zijn beurt de Taalunie om advies uit te brengen over de status van het Bilts. De Taalunie schreef in haar advies dat het Bilts 'een dialect van zowel het Fries als het Nederlands' is, en zodoende niet voldoet aan de voorwaarde om officieel erkend te worden. Bildts Aigene is het niet eens met die conclusie. Het Bildts is een mengtaal, met eigen idioom en woordenschat en verdient zodoende officieel erkenning. Bildts Aigene vraagt daarom nu de Tweede Kamer om nogmaals zorgvuldig naar het verzoek om erkenning van de taal te kijken.

(Advertentie)
(Advertentie)