Friese PABO's werken al aan meertalig onderwijs

04 feb 2017 - 10:28

Er wordt al hard gewerkt aan meertalig onderwijs op de PABO-opleidingen van hogescholen NHL Hogeschool en Stenden in Leeuwarden. Dat zegt Sieta de Vries, docente Fries op beide hogescholen. Op zowel de NHL als Stenden wordt al veel gedaan aan drietalig onderwijs. "Onze ambitie is om translanguaging ook in de toekomst nog meer in het onderwijs te verwerken", zegt De Vries.

Op dit moment is het vak Frysk verplicht in het eerste en tweede jaar van de PABO. Studenten kunnen daarnaast it Frysk foech halen.

Taalorgaan DINGtiid gaf het advys aan de provincie om de PABO-opleidingen van hogescholen NHL en Stenden meertalig te maken. Friesland zou een nationaal expertisecentrum voor meertaligheid kunnen worden.

(advertinsje)
(advertinsje)