Van Dam maakt afspraken met Brussel over fosfaatprobleem

03 feb 2017 - 23:01

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft vrijdagavond afspraken gemaakt met de Europese Commissie over de aanpak van het fosfaatprobleem van de Nederlandse zuivelsector. Afgesproken is dat Nederlandse melkveebedrijven hun bijzondere uitzonderingspositie (=derogatie) mogen behouden, als zij de fosfaatproductie kunnen terugbrengen onder het nu geldende plafond. Wanneer dat in de praktijk is gebracht, pas dan kan Nederland weer in aanmerking komen voor een verlenging van derogatie na 2017.

Van Dam: "De maatregelen betekenen een grote opgave voor boeren en de zuivelsector. Zij moeten nu de afgesproken krimp echt gaan waarmaken. Als ze dat doen, maken we ook weer kans op een nieuwe derogatie vanaf 2018."

Maatregelen

In totaal moet er 8,2 miljoen kilo fosfaat worden geproduceerd. Om dat doel te bereiken zijn er drie maatregels. Zo wordt het fosforgehalte in mest teruggebracht om het fosfaatgehalte te verminderen. Daarnaast moeten boeren vanaf 1 maart hun veestapel stapsgewijs terugbrengen naar het niveau van 2 juli 2015 min 4 procent. Grondgebonden boeren hoeven niet aan deze 4 procent regeling te voldoen. Bedrijven die hier niet in slagen, moeten een heffing betalen.

Verder komen boerenbedrijven die dit jaar al hun melkvee wegdoen, in aanmerking voor een premie. Hiervoor is in totaal 50 miljoen euro beschikbaar. Van Dam verwacht dat een groot aantal boeren gebruik zal maken van de regeling om helemaal te stoppen met boeren.

(Advertentie)
(Advertentie)