"Meer drietalige scholen in Fryslân nodig"

03 feb 2017 - 11:00

Er zouden in Fryslân meer drietalige scholen moeten komen. Meertaligheid is een goed argument om positieve aandacht voor het Fries te krijgen. Dat staat in het advies van DINGtijd, adviesorgaan voor de Friese taal. Vrijdag is dat advies overhandigd aan gedeputeerde Poepjes. Dat gebeurde op scholengemeenschap Liudger in Burgum. Op deze school wordt een deel van de lessen in het Fries gegeven. Volgens het adviesorgaan zou de provincie nog meer zijn leidende rol moeten oppakken om meertalige scholen te stimuleren.

Meer en minder Fries

Op drietalige scholen wordt zowel lesgegeven in het Engels, als in het Nederlands en Fries. DINGtijd heeft onderzoek gedaan naar het Fries in het onderwijs, van peuterspeelzaal tot HBO. De situatie van het Fries is heel wisselend: bij de peuterspeelzalen is de helft tweetalig. Van de 420 Friese basisscholen zijn er 72 drietalig. In het voortgezet onderwijs zijn er zes scholen die meertalig onderwijs aanbieden. Er zijn jaarlijks zo'n 75 tot 100 leerlingen die het Fries als examenvak kiezen.

In het MBO en het HBO wordt amper Fries gegeven, alleen op de Pabo krijgen studenten Friese les en kunnen ze kiezen voor het vak meertaligheid.

Draagvlak

Het enthousiasme en het draagvlak bij ouders, docenten en kinderen voor het Fries is overal verschillend. Als de klem meer komt te liggen op het nut van meertaligheid, is daar voor het Fries meer winst uit te halen, schrijft DINGtijd. Meertaligheid is door de multiculturele maatschappij een vraagstuk in heel Nederland. Fryslân kan een nationaal expertisecentrum voor meertaligheid worden. Als de Pabo en de lerarenopleiding ook meertalig worden, kunnen de onderwijzers van de toekomst ook meer doen aan het Fries.
 

Trefwoorden: 
onderwijs meertaligheid
(advertinsje)
(advertinsje)