Plan voor nieuwe weg tussen Leeuwarden en Sneek

27 jan 2017 - 18:36
  • Plan foar nije dyk Ljouwert-Snits
  • Boargemaster Hayo Apotheker oer it plan foar de nije dyk

Tussen Leeuwarden en Sneek komt mogelijk een nieuwe weg, die de N354 zal vervangen. De weg moet naast de spoorweg komen die tussen beide steden ligt.  Burgemeester Hayo Apotheker zal binnenkort met de provincie praten over de kansen van de weg. De hedendaagse weg tussen de Rijksweg A32 en Sneek telt veel bochten waar regelmatig ongelukken gebeuren. Bijvoorbeeld op de  regelmjittich ûngelokken op barre. Te tinken falt bygelyks oan Tsienzerburen bij Reduzum.

(advertinsje)