Zoutzuur wordt bij de REC in Harlingen niet meer gemeten

26 jan 2017 - 20:16
Offaloven REC yn Harns

Het meten van zoutzuur in de omgeving van de afvaloven in Harlingen is door problemen met de meetapparatuur stil gelegd. De apparatuur was niet betrouwbaar en viel zo nu en dan uit. Het is nu terug gestuurd naar de leverancier. Het is de bedoeling dat de metingen zo snel mogelijk weer beginnen.

Voor het meten hadden medewerkers van vijf omliggende bedrijven draagbare kastjes gekregen, die uitslaan bij een te hoge concentratie zoutzuur. Het gaat om bedrijven die in een straal van 1 kilometer om de afvaloven zitten.

Pieken in de uitstoot

Het meten van zoutzuur is onderdeel van het luchtkwaliteitsonderzoek in de omgeving van de REC. Het onderzoek is twee maanden geleden van start gegaan. Naast de zoutzuurmetingen zijn er op twee plekken ook nog meetkabines geplaatst die verscheidene andere stoffen meten, zoals fijnstof of koolmonoxide. Het onderzoek laat volgens het REC-loket van de gemeente Harlingen geen bijzonderheden zien, op een aantal pieken in de uitstoot na. Dit wordt nu verder onderzocht. Over een paar weken komt hier meer duidelijkheid over. De gemeente Harlingen is opdrachtgever voor het luchtkwaliteitsonderzoek dat als doel heeft om de zorgen bij omwonenden van de afvaloven weg te nemen.

Nieuwe steurings

In december was er een storing in de afvaloven door een lekkage in de ketel. Bij het herstarten van de afvaloven op 24 december is de bypass gebruikt. Hierdoor zijn ongefilterde stoffen in de lucht gekomen. Er wordt nog onderzocht hoeveel dioxine er toen vrijgekomen is. Twee dagen later, op 26 december, lag de oven weer even stil. Dit keer vanwege een brok in het doseersysteem. Hierdoor kon het afval niet meer naar de verbrandingsoven getransporteerd worden. Er zijn toen geen hogere uitschietcijfers gemeten bij het herstarten van de REC.

Brandje

Vorige week was er een brandje in de afvaloven. Door een stukje smeulend afval raakte de trechter verstopt, waardoor er extra rook in de ketel kwam. De brandweer heeft het vuur geblust. Volgens de provincie zla Omrin het voorval intern evalueren en de uitkomsten aan de provincie laten wetne. Die zal dan kijken of wettelijk alles goed gegaan is. 

Verbeteringen

Omrin, provincie, gemeente Harlingen en andere betrokkenen zijn sinds een grote storing in 2015 bezig met het veiligeren maken van de afvaloven. Bij de onderhoudsstop in april zullen de toegezegde aanpassingen worden gedaan. 

Trefwoorden: 
REC Harlingen metingen zoutzuur
(Advertentie)
(Advertentie)