Biltkers komen in actie voor erkenning van Biltse taal

25 jan 2017 - 21:30

De Biltkers komen opnieuw in actie voor de erkenning van de Biltse taal. De Biltkers willen in februari de Tweede Kamer in een petitie vragen om die taal officieel te erkennen. Via huis-aan-huiskrant de Bildtse Post krijgen woensdag alle Biltkers het verzoek om hun handtekening onder de petitie te zetten. De petitie kan verder ook online getekend worden en in het Bilts documentatiecentrum in St.-Annaparochie.

Mengtaal

De gemeente Het Bildt vroeg begin vorig jaar aan minister Plasterk om het Bilts te erkennen. Plasterk wees dat advies in december af op basis van een negatief advies van de Nederlandse Taalunie. Plasterk liet de gemeente in zijn brief weten dat het Bilts geen taal, maar een dialect is. Plasterk heeft het daarmee mis, vindt Stichting Bildts Aigene. "Het Bilts is geen Fries, geen Nederlands, maar een mengtaal met eigen idioom en woordenschat." Ook volgens een wetenschappelijk artikel van de Fryske Akademy is het Bilts een mengtaal. De Akademy heeft daarmee een heel andere visie dan de Nederlandse Taalunie.

Erkenning

De Biltkers willen de erkenning van de taal graag dit jaar regelen, omdat de gemeente Het Bildt op 1 januari 2018 opgaat in de nieuwe gemeente Waadhoeke. De Biltkers zijn vanaf dat moment maar een kleine minderheid in eigen gemeente. Officiële erkenning van de taal in het Handvest van Regionale en Minderheidstalen van de Raad van Europa zou ervoor moeten zorgen dat het Bilts ook in de nieuwe gemeente goed beschermd wordt en dat zaken zoals Biltse les op scholen gewoon door kunnen gaan.

Petitie

Nederland heeft in het Handvest naast het Fries ook het Nedersaksich en het Limburgs erkend. Het Nedersaksich (Stellingwerfs, Gronings, Drents en Twents) en het Limburgs zijn officieel erkend als beschermde streektaal, het Fries als tweede nationale taal. De Biltkers streven nu naar dezelfde erkenning die de Nedersaksen hebben. Wanneer de Biltkers precies naar Den Haag gaan om de petitie aan te bieden is nog niet bekend, dat hangt van de agenda van de Tweede Kamer af.

Trefwoorden: 
erkenning Bilts
(Advertentie)
(Advertentie)