Noord-Nederland gunstigste regio voor circulaire economie

24 jan 2017 - 22:20

De provincie Fryslân heeft dinsdag een grondstoffenakkoord getekend met het Rijk. Ook de Vereniging Circulair Friesland (VCF) heeft zijn handtekening gezegd. Het akkoord is bedoeld om de circulaire economie in samenwerking met die partners te versnellen. Er moet duurzamer worden omgegaan met grondstoffen, afval moet opnieuw gebruikt worden en milieudoelen gehaald moeten worden. De provincie en VCF steunen die ambitie actief. Het feestelijke gebeuren in Den Haag werd ook door minister Henk Kamp en staatssecretaris Sharon Dijksma bijgewoond.

Bedrijven doen mee

"Alleen als we het met z'n allen doen, lukt het om de circulaire economie te versnellen!" Dat zei een trotse John Vernooij, midden tussen alle partners van het grondstoffenakkoord. Vernooij is naast directeur bij Omrin ook voorzitter van de vereniging. De VCF legt de klemtoon sinds begin 2016 op samenwerking op het stuk van de circulaire economie. Ondertussen doen tientallen bedrijven in Fryslân mee. Daar wordt ook aan gewerkt in Noord-Nederlandse aanpak. Vernooij: "De aansluiting bij het Rijk en alle andere partners is voor ons ook een belangrijke impuls. Daarnaast willen we met de rest van Nederland kennis delen over onze aanpak."

Overheid doet mee

Gedeputeerde De Rouwe zette maar al te graag zijn handtekening onder de ambitie van het Rijk. Die sluit namelijk goed aan op de inspanningen in Noord-Nederland. De Rouwe: "Noord-Nederland wil de gunstige ontwikkelregio voor de circulaire economie zijn." De ondertekening en daarmee de aansluiting op de inspanningen van het Rijk voor de circulaire economie is een logische stap. De provincie zal in samenwerking met het Rijk bekijken op welke thema's zij in het bijzonder actief zullen inzetten. Het is de bedoeling dat het op 1 maart 2017 meer bekend is.

(Advertentie)
(Advertentie)