''Sociaal milieu heeft invloed op schoolcarrière kinderen''

19 jan 2017 - 18:27

Het sociale milieu van ouders heeft invloed op de schoolcarrière van leerlingen. Dat blijkt uit onderzoek van de Onderwijs Inspectie en de Rijksuniversiteit Groningen. Leerlingen van ouders met een lagere opleiding krijgen ook vaak een lager schooladvies dan hun prestaties laten zien. Ook stromen ze vaker in op een lager niveau middelbaar onderwijs. En uiteindelijk komen deze jongeren met een lager diploma van school af.

Hogere score eindtoets

Toch is in 2016 het aantal leerlingen dat hoger scoorde op de eindtoets toegenomen. Een op de drie Friese leerlingen presteerde beter op de eindtoets dan dat de basisschool adviseerde. In Friesland worden de adviezen aan leerlingen die hoger scoren op de eindtoets vaker veranderd dan landelijk. Een van de mogelijke verklaringen hiervoor is dat Friese kinderen ook vaker te laag geadviseerd worden. Er zijn echter ook Friese basisscholen die geen enkel advies hebben aangepast.

Naar boven bijstellen

Om leerlingen dezelfde kansen te geven, zeggen wetenschappers uit Groningen en de Inspectie dat schooladviezen aan leerlingen met een goede score op de eindtoets altijd omhoog moet worden bijgesteld. De Onderwijs Inspectie zal scholen die niet genoeg adviezen veranderen hierop wijzen. Verder worden middelbare scholen door het ministerie opgeroepen om leerlingen een kans te geven. Daarnaast ligt er een plan om schooladviezen voor twee schooltypen te stimuleren. Dit zou meer kansen bieden aan leerlingen voor wie het nog niet duidelijk welk onderwijstype het beste bij hen past.

(Advertentie)
(Advertentie)