Leeuwarden heeft fouten gemaakt bij ruimen graven Huizum

18 jan 2017 - 06:30
Doarpstsjerke Huzum

De gemeente Leeuwarden heeft vorig jaar fouten gemaakt bij het ruimen van de graven op de begraafplaats in Huizum. Van meer dan de helft van de 668 geruimde graven is niet aan te tonen dat die ook echt mochten worden geruimd. Dat stond in het bericht van de gemeente. Er is niet genoeg gedaan om uit te zoeken of er nog mensen waren die het onderhoud wilden overnemen. Omdat er op dit moment genoeg vrije graven beschikbaar zijn, heeft de gemeente tijd om het vervolg van de ruimingsactie zorgvuldig uit te voeren.

De voorgeschiedenis

In 2011 begon een grote opschoningsactie op de Huizumer begraafplaats. Er zouden 950 grafmonumenten worden geruimd, de paden moesten worden aangepakt en er moest veel administratieve achterstand worden weggewerkt. Er werd eerst gezocht om familieleden van de begravenen, om te kijken of die eventueel het onderhoud van het graf wilden overnemen. Als dat niet lukte, plakte de gemeente een briefje op de steen met de vraag om contact op te nemen met de gemeente. In de krant en bij de ingang van de begraafplaats werd een lijst gepubliceerd van grafstenen die de gemeente wilde ruimen. Wanneer er niet binnen een jaar iemand reageerde, werd het graf als vervallen verklaard. Dat leverde uiteindelijk een lijst op met 950 graven die geruimd zouden worden.

Protesten

Op 9 mei ging de ruiming van start. Dat zorgde voor klachten van bezoekers die het schandalig vonden dat de zerken in stukken in een container werden gesmeten. In februari 2013 werd de actie stilgelegd. Op dat moment waren er al 668 grafmonumenten verwijderd. Daarna is opnieuw gezocht om nabestaanden. Gemeentearbeiders hadden ook veel kritiek op de gang van zaken en melden dat in een anonieme mail.

Optelsom van fouten

Bureau Berenschot onderzocht de zaak en miste een juridische onderbouwing voor de ruiming en constateerde 'een optelsom van fouten'.

Juridische uitzoekerij

Op 2 maart 2016 vroeg de gemeente juridisch advies om uit te zoeken of de ruimingsactie wel rechtmatig was. De conclusie was dat van de 668 het in bijna 300 gevallen zeker was dat die terecht zijn geruimd. Voor de andere geruimde grafmonumenten zijn nu de uitgangspunten duidelijk en zal de gemeente zich daaraan houden. Het juridisch advies heeft tot gevolg dat alle juridische grondslagen van de gemeentelijke begraafplaatsen op een rijtje worden gezet. Vanwege de herindeling, liggen er verscheidene verordeningen uit de eerdere gemeente Boarnsterhim.

Drainage

De begraafplaatsen van Grou, Jirnsum, Reduzum, Warten en Wergea zijn ook onderzocht. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat daar sprake is van een te hoge grondwaterstand. De oplossing is dat er drainage wordt aangebracht. Het is de bedoeling dat daar het komende voorjaar mee wordt begonnen. De kosten daarvan zijn 300.000 euro.

(Advertentie)
(Advertentie)