"Wat wordt er gedaan aan de kwaliteit van het grondwater?"

16 jan 2017 - 11:02

De statenfractie van de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de kwaliteit van het grondwater. Uit een provinciaal rapport blijkt volgens de fractie dat de normen voor schadelijke stoffen in het grondwater buiten de beschermingsgebieden worden overtreden.

Het gaat vooral om bestrijdingsmiddelen, chemische stoffen en medicijnen. Die zijn schadelijk voor de volksgezondheid. De fractie wil van gedeputeerde Sietske Poepjes weten wat er aan wordt gedaan. Zelf pleit de fractie voor een preventieve aanpak.

(Advertentie)
(Advertentie)