Provincie verantwoordelijk voor nieuwe natuurbeschermingswet

02 jan 2017 - 10:12

De provincie is met ingang van het nieuwe jaar verantwoordelijk voor de nieuwe natuurbeschermingswet die ingegaan is. Deze wet is een samenvoeging van de Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet en de Boswet. In de nieuwe wet is ook geregeld dat het rijk de taken en verantwoordelijkheden afstaat aan de provincies. Gedeputeerde Johannes Kramer krijgt door deze decentralisatie een nieuwe taak erbij.

"Het is niet beslist zo dat de natuur nu beter beschermd wordt, want dat was al goed geregeld. Wel moesten mensen eerder naar het Rijk toe om zaken te regelen in bijvoorbeeld Natura 2000-gebieden, nu kunnen ze met de provincie om de tafel. Het is goed dat wij deze taak nu hebben, omdat de provincie dichter op de problematiek en de burger zit en zo vlotter in actie kan komen." Kramer zegt dat de provincie geen extra financiële middelen krijgt voor de nieuwe taak. "Voor projecten in de natuur zullen wij daarom zometeen geld in reken brengen."

(Advertentie)
(Advertentie)