Martijn van Dam wil fosfaatreductieplan wettelijk regelen

30 des 2016 - 19:17

Het fosfaatreductieplan van de Nederlandse zuivelsector kan doorgaan. Staatssecretaris Martijn van Dam schrijft vrijdag aan de Tweede Kamer dat hij in januari met een ministeriële regeling komt om het plan vast te leggen op basis van de landbouwwet. Door het plan wettelijk te regelen zijn alle boeren en zuivelbedrijven verplicht om zich aan het plan te houden. Het is de bedoeling van Van Dam om het fosfaatreductieplan op 1 maart 2017 te laten ingaan.

Boerenorganisatie LTO is blij met de brief van Van Dam. "Deze duidelijkheid hebben de boeren nodig."

Het fosfaatreductieplan houdt in dat melkveehouders alle koeien die ze nu meer hebben dan op 2 juli 2015 weer moeten inleveren. Vooral voor boeren die flink hebben uitgebreid na het afschaffen van de superheffing is dat een pijnlijke maatregel. Boeren die te veel koeien hebben in verhouding tot het land moeten 4 procent extra koeien inleveren. In totaal moeten de melkveehouders in heel Nederland zo'n 160.000 koeien inleveren. De melkveehouders die niet te veel koeien hebben in vergelijking met hun land, de zogeheten grondgebonden bedrijven, worden in het reductieplan zo veel mogelijk ontzien.

Door deze maatregel moet Nederland in 2017 weer uitkomen onder het 'fosfaatplafond' dat is vastgesteld door de Europese Unie. Dat is van belang voor het behoud van de zogeheten derogatie in 2018. Derogatie is de mogelijkheid om meer mest uit te rijden dan de gewone Europese norm. In Fryslân maakt meer dan 80 procent van de melkveehouders gebruik van derogatie. Het afschaffen van die derogatie zou betekenen dat er in Nederland nog veel meer koeien zouden moeten verdwijnen; volgens deskundigen wel een half miljoen. Dat zou grote gevolgen hebben voor de melkveehouders en ook voor de zuivelindustrie.

Of het doorgaan van het fosfaatreductieplan nu ook betekent dat de derogatie wordt behouden, zal pas in de loop van 2017 duidelijk worden. Van Dam gaat daarover nog verder in gesprek met de Europese Commissie. Vorige week was Eurocommissaris Hogan van landbouw nog eregast op de ledendag van LTO-Noord in Groningen. Voor die bijeenkomst had Hogan uitgebreid contact met alle partijen van het fosfaatreductieplan. Het overleg over dat plan kwam toen in een stroomversnelling. Op de ledendag was Hogan al vrij positief over het plan. "Het is aan de late kant, maar er word tenminste gewerkt aan een oplossing", zei hij toen.

De brief van Van Dam komt aan het eind van een jaar dat niet makkelijk was voor de Nederlandse melkveehouders. De melkprijs lag het afgelopen jaar lang onder de kostprijs. Verder maakte het sneuvelen van het 'fosfaatrechtenplan' van het kabinet in september de boeren flink zenuwachtig. Boeren begonnen de afgelopen herfst daarom met een 'laarzenactie' om de politiek aan te zetten tot actie en meer duidelijkheid. Die lijkt er vlak voor het einde van het jaar nu toch te komen. Zie ook ons Europablog voor meer informatie. 

(Advertentie)
(Advertentie)