Buurtvereniging Aldlân wil 'volle pot' subsidie terug hebben

19 des 2016 - 22:18
Wyksintrum Froskenburg yn de Ljouwerter wyk Aldlân - Foto: Google Street View

Als zes buurtverenigingen in Leeuwarden de subsidie terug wil hebben, moeten ze bij de politiek zijn. Dat was de uitkomst van een hoorzitting die de buurtvereniging van Aldlân had aangevraagd.

In 2011 bepaalde de gemeente dat buurtverenigingen minder subsidie krijgen, omdat ze volgens de gemeente te weinig deden. Wijkvereniging Aldlân is ondertussen opgebloeid en vindt daarom dat ze het volledige bedrag moeten krijgen. Een onafhankelijke commissie stel vast dat de gemeente juist heeft gehandeld. De clubs moeten bij de gemeenteraad zijn als ze een beleidswijziging willen. 

Aktiviteiten

In 2011 heeft de gemeente een nulmeting gedaan bij de buurtverenigingen, wijkpanels en dorpsbelangen. De gemeente moest bezuinigen en zag mogelijkheden in het sociaal domein .Toen is besloten dat buurtverenigingen die te weinig bezoekers hebben en te weinig activiteiten organiseren voor de doelgroep van de wijk, worden gekort op de subsidie. Wijkorganisatie Aldlân kreeg geen subsidie meer, maar heeft het via een regeling voor elkaar gekregen dat ze toch de helft aan subsidie krijgen. Met vijf andere wijkverenigingen zijn ze een uitzondering.

2018

In de tussentijd heeft wijkorganisatie Aldlân een nieuw bestuur die zich volop bezig houdt met activiteiten. Ze hopen nu dat ze complete pot terug kunnen krijgen. Maar de beleidsregel is door de gemeente vastgesteld voor de periode 2014 tot 2018. Moties van gemeentepartijen, om opnieuw te toetsen, krijgen niet genoeg steun van de raad.

Enerzjykosten

Aldlân krijgt nu 9000 euro subsidie. Dat geld gaat allemaal op aan energiekosten. Alle activiteiten worden uit andere potjes betaald. Ze denken nog wel een jaar te kunnen met de begroting die ze nu hebben, maar niet veel langer. Ze zijn al in gesprek met de gemeente om het wijkcentrum energiezuiniger te maken, zodat er wat meer subsidie overblijft om activiteiten te houden. 

(Advertentie)
(Advertentie)