Drie gemeenten Noord-Friesland

21 Mei 2012 - 17:10

Noord-Friesland wordt ingedeeld in drie nieuwe gemeenten. Dat hebben gedeputeerde staten definitief vastgesteld. In het Noordwesten worden Harlingen, Franekeradeel, Littenseradiel, Menaldumadeel en Het Bildt samengevoegd. Leeuwarderadeel komt bij Leeuwarden.

In het Noordoosten ontstaat ook een nieuwe gemeente. Die bestaat uit Ferwerderadiel, Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland. Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen blijven zelfstandig. De beide gemeenten gaan intensief samenwerken.

De provincie wil dat de fusiedatum van 1 januari 2015 wordt gehaald.

Trefwoorden: 
herindeling
(Advertentie)
(Advertentie)