Drie gemeenten Noord-Friesland

21 maaie 2012 - 17:10
  • Trije gemeenten Noard-Fryslân
  • Deputearre Tineke Schokker
  • Harm de Kroon, PvdA Ljouwerteradiel
  • Reitze Ketellapper, Gemeentebelangen Ljouwerteradiel

Noord-Friesland wordt ingedeeld in drie nieuwe gemeenten. Dat hebben gedeputeerde staten definitief vastgesteld. In het Noordwesten worden Harlingen, Franekeradeel, Littenseradiel, Menaldumadeel en Het Bildt samengevoegd. Leeuwarderadeel komt bij Leeuwarden.

In het Noordoosten ontstaat ook een nieuwe gemeente. Die bestaat uit Ferwerderadiel, Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland. Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen blijven zelfstandig. De beide gemeenten gaan intensief samenwerken.

De provincie wil dat de fusiedatum van 1 januari 2015 wordt gehaald.

Trefwoorden: 
herindeling
(advertinsje)