It Fryske Gea koopt weidevogellandschap Koudum

05 des 2016 - 14:24

It Fryske Gea heeft vier hectare grasland gekocht bij de eerdere droogmakerij De Heanmar bij Koudum. Hiermee is een belangrijk weidevogelgebied nu in handen van de natuurorganisatie. De Heanmar ligt in de Ecologische Hoofdstructuur en wordt voor het grootste gedeelte beheerd door Staatsbosbeheer. Het andere deel is van boer Venema uit Koudum, die op traditionele wijze zijn boerenbedrijf runt.

Venema wilde de grond verkopen en waar mogelijk het ook behouden voor de weidevogels. It Fryske Gea heeft mede door financiële steun van de Nationale Postcode Loterij het stuk land kunnen overnemen. De kans was namelijk aanwezig dat een groot landbouwbedrijfde grond wilde kopen, en dat was zeer slecht geweest voor de weidevogels.

(Advertentie)
(Advertentie)