Groep Friese PvdA'ers opnieuw teleurgesteld in partijtop

04 des 2016 - 16:14

De groep Vijf voor Rood van de PvdA is teleurgesteld in de leiding van de partij wat betreft de bed-bad-brooddiscussie. De staatssecretaris wil dat uitgeprocedeerde asielzoekers voortaan nog slechts op acht plaaatsen yn Nederland moeten worden opgevangen. In gemeenten die buiten de boot vallen, mag dat dan niet meer. Vorige week werd op een ledenraad van de PvdA in Groningen een motie over de discussie besproken..

Niet gedaan

De groep Vijf voor Rood bestaat uit veertig PvdA-leden in Fryslân. Zij zijn van mening dat de Kamerfractie tegen de afspraken in deze week niets heeft gedaan met de motie, terwijl er wel drie keer een mogelijkheid was. Tweede Kamerlid Attje Kuiken had wel toegezegd dat ze er iets mee zou doen, maar ze heeft dat volgens Vijf voor Rood niet gedaan. De groep vindt dat Kuiken het vertrouwen van de leden opnieuw heeft geschonden. Ze roepen de fractie op om "het rode hart te laten winnen van het kille verstand.".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persbericht:  Hoezo “Doorknokken”?

Vorige week zaterdag, politieke ledenraad PvdA in Groningen. Er ligt een motie over de Bed Bad Brood regeling en de wijze waarop staatssecretaris Dijkhoff (VVD) de gemeenten aan de kant zet en daarmee een menswaardige opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers op de helling zet. Aanwezige partijleiding (Spekman en  vice-fractievoorzitter en woordvoerder Kuiken) zijn onthand. Ze hebben er duidelijk geen zin in om dit debat aan te gaan. Rumoer in de zaal. Attje Kuiken bedenkt een truc. Ze zegt de motie te omarmen en hem mee te nemen in de debatten over dit onderwerp in de week na de ledenraadpleging. De zaal gaat akkoord.

En wat gebeurt?

Afgelopen week zijn er drie momenten geweest in de Tweede Kamer waarop de PvdA duidelijk stelling had kunnen nemen tegen staatssecretaris Dijkhoff. Er was een Algemeen Overleg, een begrotingsbespreking Veiligheid &Justitie en een agendabespreking om een plenair debat over dit onderwerp te gaan houden. Drie keer nauwelijks inbreng over dit onderwerp door de PvdA-woordvoerders in de Tweede Kamer. Op geen enkele wijze eigen stellingname laten zien tegenover de staatsecretaris, die er vooral op uit is om strenger op te treden tegen deze uitgeprocedeerde asielzoekers, alsof het allemaal criminelen zijn. De Pvda fractie heeft geen recht gedaan aan de afspraak zoals die op de Politieke Ledenraad in Groningen  is gemaakt. Men koos voor vrede met de coalitie partner.. En dan zegt Samsom: blij dat de staatssecretaris weer om de tafel gaat met de gemeenten. Geweldig! Wij missen de krachtige stellingname vóór een menswaardige opvang vóór deze mensen en voor een facilitering voor de gemeenten die die opvang verzorgen.

Als tweede kamerlid  Attje Kuiken dit bedoelde met het omarmen van de motie tijdens de politieke ledenraad, dan heeft ze de daar aanwezige leden die vóór de motie hadden willen stemmen (en dat waren er veel) gewoon bij de neus genomen. Het vertrouwen in de woordvoerders en fractieleiding in de Tweede Kamer is opnieuw ernstig geschaad.

Hoezo Doorknokken Diederik Samsom? Als doorknokken betekent het afschrijven van mensen, als nieuw beleid VVD-lite moet worden, dan is het  “ Niks Doorknokken” . Het beleid  moet echt anders! Dat kan alleen als het rode hart het wint van het koele verstand.

Namens 5 voor Rood

Hetty Janssen

Over 5 voor Rood: Onder de naam 5 voor Rood opereert een 40-tal leden van de PvdA afkomstig uit alle hoeken van de provincie Fryslân. Velen van ons vervullen of vervulden functies in gemeenteraden of de Staten van Fryslân. Wij zijn betrokken PvdA leden die de koers van de partij willen bijsturen in een hopelijk voor velen weer herkenbare sociaaldemocratische richting.

(Advertentie)
(Advertentie)