Grutto's beleven dramatisch slecht 2016

27 nov 2016 - 12:24
Skries - Foto: Henk Bootsma

2016 was een slecht jaar voor de grutto. Het broedseizoen is dramatisch verlopen, zo blijkt uit de nationale vogeltelling, die zaterdag bekend werd in Ede. Er zijn dit jaar 4000 gruttokuikens grootgebracht en dat is veel minder dan de 11.000 die nodig zijn om de stand op peil te houden.
Er zijn meerdere oorzaken: te vroeg maaien, te droog land met te weinig bloemen en daardoor te weinig insecten en dus te weinig eten voor de grutto's.

Zware onweersbuien

Dit voorjaar hadden de grutto's nog meer tegenslag: zware onweersbuien met hagel hebben veel kuikens waarschijnlijk het leven gekost. In Súdwest-Fryslân was veel predatie - kuikens worden het slachtoffer van roofdieren. Op de gemaaide, kale graslanden zijn jonge vogels een gemakkelijke prooi.

"Nederland aanspreken op weidevogelbeleid"

Vogelbescherming Nederland heeft de Europese Commissie eerder deze maand gevraagd Nederland aan te spreken op te weinig weidevogelbeleid. Er zijn wel speciale projecten voor de grutto, ook in Fryslân, zoals bij Idzega, Wommels en op Terschelling. Maar deze aanpak zou met overheidssteun ook op meer plaatsen uitgevoerd moeten worden, zo vinden de onderzoekers. De landelijke telling van jonge grutto's is een samenwerkingsproject van de Vogelbescherming Nederland, SOVON Vogelonderzoek Nederland en de Rijksuniversiteit Groningen.

Trefwoorden: 
skriezen briedseizoen
(Advertentie)
(Advertentie)