Organisaties bundelen krachten vs windmolenpark IJsselmeer

24 nov 2016 - 18:54

Negen organisaties voor natuurbescherming en recreatie gaan met elkaar in beroep tegen de windmolenplannen in het IJsselmeer. In het Windpark Fryslân zouden 89 windturbines in het meer komen te staan. Het park vormt een bedreiging voor het landschap, zo vinden de bezwaarmakers. Het IJsselmeer is van internationaal belang als natuurgebied, zeggen ze.

It Fryske Gea, de Waddenvereniging, Natuurmonumenten en de Vogelbescherming zitten bij de bezwaarmakers. Verder zitten er ook verenigingen voor zeilers bij.

Grens is bereikt

Chris Bakker van It Fryske Gea zegt dat het grootste deel van de windenergie dat Nederland zich ten doel gesteld heeft, al is bereikt in het IJsselmeergebied. Bijn overal in het gebied zijn windturbines te zien. De grens is bereikt, zegt Bakker. Met de natuur gaat het ook al langere tijd niet goed. Elke keer komt er weer een nieuw park bij. Ales bijelkaar opgeteld gaat het helemaal niet goed.

Waddenzee

Windmolens in het IJsselmeer hebben ook een negatief effect op de Waddenzee. De natuur daar is van internationaal belang, voor vogels en vissen, maar ook voor bijvoorbeeld vleermuizen. Het IJsselmeer- en het Waddengebied zijn aangewezen als Natura-2000-gebieden. Bovendien tasten de 89 windmolens het open landschap aan.

Alternatieve locaties

De plek in het IJsselmeer bij Koornwerderzand is aangewezen door het rijk en de provincie Fryslân. De bezwaarmakers vinden dat er ook wel andere locaties zijn. Voorbeelden daarvan zijn industriegebieden of locaties bij grote wegen. Daar zijn de natuurwaarden al laag. Helaas heeft de provincie alle alternatieven van de hand gewezen. "De plannen van zes windmolenparken in en om het IJsselmeer staan haaks op het eigen beleid van het Rijk. Daarin staat de open ongestoorde horizon van het IJsselmeer en de bescherming van IJsselmeernatuur juist centraal.” zegt Bakker.

Extra onderzoek

De bezwaarmakers laten extra onderzoek doen over mogelijke natuureffecten bij Alterra Wageningen. De uitkomsten daarvan worden in december verwacht.

Greenpeace

Greenpeace vindt het onverstandig dat de organisaties naar de rechter stappen om het Windpark Fryslân tegen te houden. Wat Greenpeace betreft mag het park wel daarop die plek komen.

Vergunning

De vergunning voor het Windpark Fryslân is nog niet afgegeven. Er moet nog onderzoek worden gedaan naar de gevolgen voor de natuur. Als het doorgaat, zou het park in 2020 moeten draaien. Gedeputeerde Staten van Fryslân willen voor 127 miljoen aandeelhouder worden, een minderheidsbelang. De 316 megawatt aan opgewekte energie zou 340.000 huishoudingen van stroom moeten voorzien.

Trefwoorden: 
Windpark Fryslân beroep
(Advertentie)
(Advertentie)