Miljoeneninvestering om overstromingen tegen te gaan

21 nov 2016 - 14:04

Wetterskip Fryslân investeert aankomend jaar 65 miljoen euro in het waterbeheer in Friesland. Daarvan is 24 miljoen euro bestemd om overstromingen en wateroverlast tegen te gaan. Zo worden aan- en afvoer van water voor landbouw en natuur verbeterd en worden gemalen en keerdammen gerenoveerd en vervangen.

Het waterschap ziet een grote rol voor haarzelf als motivator en stimulator van een duurzame economie in Friesland. Ook willen ze overheden, organisaties en burgers bewuster maken van de gevolgen van de veranderingen van het klimaat.

Er zijn steeds meer zware hoosbuien die erg lokaal kunnen zijn en dat is een probleem waar oplossingen voor moeten bedacht moeten worden. Het waterschap wil daar zoveel mogelijk mensen bij betrekken. Het waterschap wil in gesprek met gemeenten, organisaties en met name burgers die mee moeten denken over slimme oplossingen.

In 2017 zal het waterschap een beslissing nemen over het oprichten van een energiefabriek. In zo'n fabriek kan slikafval uit waterzuiveringsinstallaties worden verwerkt voor andere toepassingen, zoals het leveren van biogas.

(Advertentie)
(Advertentie)